• klimaanlæg til butik

MAN Diesel & Turbo

AB COOL har leveret kølemaskine for procesmaskiner hos MAN Diesel & Turbo

Kølemaskinen er placeret ude i det fri, anlægget er koblet sammen med 4 stk. proces maskiner på 1 sal.
De 4 proces maskiner køles ved hjælp af en vand/glykol blanding som pumpes rundt i et rørsystem mellem køleren og procesmaskinerne.
Kølemaskinen er udstyret med en buffer tank og pumpe, således at hele systemet er samlet i en enhed.
De enkelte procesmaskiner styres ved hjælp af diverse ventiler som åbner og lukker efter behov.
En billig og miljø rigtig måde at køle sine procesmaskiner på.
samsung klimaanlæg

Kundereference

AB COOL har haft den store fornøjelse at levere køleanlæg til Carlsberg

I samarbejde med Carlsberg har AB COOL udarbejdet en løsning med hensyn til køling i Carlsbergs nye serverrum. Carlsberg ønskede at anlægget skulle være redundans, hvilket i dette tilfælde betyder at der faktisk er to separate

anlæg, som kan køre helt uafhængig af hinanden i tilfælde af nedbrud på et af anlæggene. Selve hovedanlægget består af en pladeveksler, som på primærsiden er tilkoblet Carlsbergs eget ammoniakanlæg. Som veksler har vi valgt en type Alfa Laval på 105 kW.

Læs mere

Se video fra Carlsberg


danmark_ren

Landsdækkende
eksperter i køleteknik

KONTAKT AB COOL

Har du spørgsmål?